pravidla lovu ryb
(BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA)

• Držitel povolenky je před zahájením lovu povinen seznámit se s těmito pravidly. Jejich porušení může vést k odebrání povolenky.

• Na celém revíru platí režim CHYŤ a PUSŤ. (Výjimkou je pouze úlovek karase stříbřitého, sumečka amerického, sumce velkého, tyto druhy se po ulovení nesmí vracet zpět do revíru.)

• Dítě mladší 10 let smí lovit pouze na 1 udici v doprovodu dospělé osoby (nutnost zapisovat ulovené ryby).

• Dítě ve věku od 10 do 15 let smí lovit na 2 udice pouze v doprovodu dospělé osoby.

• Dítě starší 15 let smí lovit na 2 udice.

• Na celém revíru platí zákaz umisťování bójek. Lov z lodě povolen pouze po dohodě s  hospodářem.

• Zákaz lovu ryb z míst vyznačených cedulemi.

• Před začátkem lovu je osoba provádějící lov ryb povinna nesmazatelně zapsat do povolenky datum zahájení lovu a poté každou ulovenou rybu před jejím vypuštěním (druh, počet, míru).

• Povolenka k lovu ryb se na vyžádání předkládá rybářskému hospodáři a jeho zástupci, členovi rybářské stráže a revírníkovi.

• Při lovu je zakázáno používat srkačky (háček na návazci pevně připojeném ke krmítku či olůvku).

• Při jakémkoliv způsobu lovu je povoleno používat pouze jeden návazec opatřený jedním jednoháčkem. Nesmí se používat dvoj a trojháčky.

• Osoba provádějící lov ryb je při lovu povinna použít podběrák.

• Povinnou součástí výbavy je vyprošťovač háčků a míra k měření ryb.

• V případě použití hrachu a kukuřice k vnadění, musí být tyto luštěniny předem odmočené ve vodě.

• Osoba provádějící lov ryb je povinna udržovat po celou dobu lovu na lovném místě čistotu a pořádek a po ukončení lovu místo uklidit. Stejně tak má osoba povinnost lovné místo a jeho okolí uklidit před započetím vlastního lovu.

• Do revíru je zakázáno vysazovat jakékoliv druhy ryb bez souhlasu rybářského hospodáře.

• Na celém revíru platí zákaz lovu vodních organismů a planktonu.


Obecné ustanovení: Osoba provádějící lov ryb je povinna dodržovat zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 197/2004 Sb. stejně jako shora uvedená pravidla.


Výjimky z BPVRP uděluje pouze uživatel rybářského revíru na návrh rybářského hospodáře.


---------------------------------------------------------------


Z HISTORIE                   SPORTOVNÍ RYBOLOV                 PRAVIDLA LOVU RYB