Úřední deska


Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/51) - vyrozumění o podaném odvolání (vyvěšeno 18.10.2019 / sejmuto 02.11.2019)


Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/34) - oznámení o zahájení řízení a nařízení veřejného ústního jednání (vyvěšeno 18.10.2019 / sejmuto 17.11.2019)


Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- seznam účastníků řízení (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- mapa návrhu s čísly z katastru nemovitostí (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- rozdělovník (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (09.10.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 02.10.2019 / sejmuto 09.10.2019)


Dodatečné povolení stavby-rozhodnutí (vyvěšeno 18.09.2019 / sejmuto 03.10.2019)


záměr prodeje nemovité věci (pozemek parc. č. 73/52) ..... mapa (vyvěšeno 01.08.2019 / sejmuto 16.08.2019)


Oznámení o zrušení schůze zastupitelstva dne 31.07.2019 (vyvěšeno 24.07.2019 / sejmuto 01.08.2019)


Rozpočtové opatření č. 5 (vyvěšeno 10.07.2019 / sejmuto 25.07.2019)


oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání (vyvěšeno 27.06.2019 / sejmuto 12.07.2019)


územní rozhodnutí (dělení pozemku v obci Dománovice, pozemek parc. č. 73/52)


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam


záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)