Úřední deska


agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam


výběr poplatků na rok 2019


oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15.03.2019


veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav (rozdělovník)


schválený rozpočet na rok 2019


záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa