archiv (aktuálně)


Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dne 10.10.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020

Veřejná vyhláška k rozhodnutí o výměně vlastnických práv KoPÚ Radovesnice II.

seznam účastníků řízení k č.j. SPU 188335/2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ Distribuce, a.s.)

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 5/2020

Oznámení o době a místě konání voleb dne 02.10.2020 - 03.10.2020

Oznámení veřejného konání zasedání zastupitelstva obce dne 09.09.2020 od 19:00 hodin

pozemek parc. č. 73/34 - Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy ryb herpesvirózy Koi (herpersviróza kapra Koi) ve Středočeském kraji

Rozhodnutí o změně hranice Radovesnice II

pozemek parc. č. 73/49 - Vyrozumění o pokračování v řízení, seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (zrušení ústního jednání a nařízení nového termínu ústního jednání)

Záměr prodeje nemovité věci - pozemku parc. č. 73/50 o výměře 1.020 m2 /ostatní plocha/ (vyvěšeno 14.07.2020)

Oznámení záměru pořízení územního plánu

pozemek parc. č. 73/49 - Vyrozumění o pokračování v řízení, seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (vyvěšeno 24.06.2020)

Oznámení veřejného konání zasedání zastupitelstva obce dne 27.05.2020 od 19:00 hodin (vyvěšeno 20.05.2020 / sejmuto 27.05.2020)

pozemek parc. č. 73/34 - Vyrozumění o pokračování v řízení, seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí (vyvěšeno 20.05.2020)

Veřejná vyhláška FÚ Středočeského kraje o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k nahlédnutí

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 23.04.2020 o přijetí krizového opatření

Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 28.04.2020 k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie (Ministerstvo životního prostředí)

Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem? (leták)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení pohybu osob s výjimkami

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - ze dne 30.03.2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ - ze dne 06.03.2020 k prodeji OOP třídy FFP3

Opatření obecné povahy - prodloužení platnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR do 24.04.2020 23:59 hodin

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - volný pohyb osob na území ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - vyčlenění prodejní doby pro seniory

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - prodloužení omezení činnosti OVM a SO

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - omezení maloobchodního prodeje

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - následná lůžková léčebně rehabilitační péče

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Aktuálně přijatá opatření České pošty

Aktuálně přijatá opatření České pošty - příloha (aktuální uzavření pošt 20.03.2020)

---Oznámení o odložení zasedání zastupitelstva obce naplánované na den 25.03.2020---

Kontaktní informace pro občany, kteří v souvislosti s aktuálním vyhlášením nouzového stavu pociťují tíseň a psychické obtíže

Fungování Obecního úřadu Dománovice v době nouzového stavu

Informace České pošty k vyplácení důchodů a doručování doporučených zásilek

Podpůrná linka Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Mimořádné opatření MZ ČR k nakupování osob starších 65 let

Oznámení hejtmanky Středočeského kraje starostům

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území ze nouzového stavu

Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Opatření obecné povahy, kterým se dočasně zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky

Příloha k Opatření obecné povahy, kterým se dočasně zavádí ochrana vnitřních hranic České republiky

Sbírka zákonů ČR, Částka 34 (Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2)

Sbírka zákonů ČR, Částka 35 (Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření a Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu)

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Informace z jednání krajské epidemiologické komise

Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem - informace

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - prodej osobních ochranných prostředků třídy FFP3

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče (od 10.03.2020)

rozhodnutí o návrhu koplexních pozemkových úprav

- oznámení
- přečíslovací tabulka
- rozdělovník
- sestava rozdělovníku
- seznam účastníků řízení

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/49) - rozhodnutí o společném povolení (vyvěšeno 28.01.2020 / sejmuto 13.02.2020)

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/49) - opravné rozhodnutí (vyvěšeno 28.01.2020 / sejmuto 13.02.2020)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesnice II., v části k.ú. Lipec a v části k.ú. Dománovice (dne 26.02.2020 v 10:00 hodin)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic (harmonogram)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic (mapa)

Veřejná vyhláška k pozvánce na šetření hranic (rozdělovník)

Veřejná vyhláška k pozvánce na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radovesnice II., v části k.ú. Lipec a v části k.ú. Dománovice (dne 23.01.2020 v 17:00 hodin v kulturním domě v Radovesnicích II.)

dotazník k vytyčení (KoPÚ Radovesnice II.)

Rozhodnutí o společném územním a stavebním povolení (vyvěšeno 02.01.2020 / sejmuto 18.01.2020)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (18.12.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 12.12.2019 / sejmuto 19.12.2019)

Oznámení konání zasedání zastupitelstva obce (04.12.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 28.11.2019 / sejmuto 05.12.2019)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (30.10.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 24.10.2019 / sejmuto 31.10.2019)

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/49) - oznámení o zahájení řízení a nařízení veřejného ústního jednání (vyvěšeno 23.10.2019 / sejmuto 22.11.2019)

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/51) - vyrozumění o podaném odvolání (vyvěšeno 18.10.2019 / sejmuto 02.11.2019)

Stavba rodinného domu v obci Dománovice (parc.č. 73/34) - oznámení o zahájení řízení a nařízení veřejného ústního jednání (vyvěšeno 18.10.2019 / sejmuto 17.11.2019)

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- seznam účastníků řízení (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- srovnávací sestavení pracovních a přidělených parcelních čísel (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- mapa návrhu s čísly z katastru nemovitostí (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

- rozdělovník (vyvěšeno 14.10.2019 / sejmuto 14.11.2019)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva (09.10.2019 v 19:00 hod.) (vyvěšeno 02.10.2019 / sejmuto 09.10.2019)

Dodatečné povolení stavby-rozhodnutí (vyvěšeno 18.09.2019 / sejmuto 03.10.2019)

Oznámení o zrušení schůze zastupitelstva dne 31.07.2019 (vyvěšeno 24.07.2019 / sejmuto 01.08.2019)

oznámení zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání (vyvěšeno 27.06.2019 / sejmuto 12.07.2019)

územní rozhodnutí (dělení pozemku v obci Dománovice, pozemek parc. č. 73/52)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)

agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - seznam (vyvěšeno 05.09.2019 / sejmuto 31.12.2019)

záměr prodeje nemovité věci (pozemek parc. č. 73/52) ..... mapa (vyvěšeno 01.08.2019 / sejmuto 16.08.2019)

záměr prodeje nemovité věci (pozemky za rybníkem) ..... mapa

výběr poplatků na rok 2019

zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-oznámení

pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (13.04.2019 v 10:30 h.) ..... sbírané druhy nebezpečných odpadů

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav

veřejná vyhláška k pozvánce na projednání 1 verze návrhu pozemkových úprav (rozdělovník)

první zasedání okrskové volební komise dne 30.04.2019 v 19:00 hodin

informace o počtu a sídlech volebních okrsků

oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15.03.2019