Územní plán obce


16.11.2022

Veřejná vyhláška-oznámení zastupitelstva obce o vydání a zveřejnění územního plánu
(zveřejněno 16.11.2022 / sejmuto 02.12.2022)


26.10.2022

ÚZEMNÍ PLÁN DOMÁNOVICE

01-Výkres základního členění území

02-hlavní výkres

03-výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

04-koordinační výkres

05-výkres širších vztahů

06-výkres předpokládaných záborů půdního fondu

07-textová část


12.05.2022

ÚZEMNÍ PLÁN DOMÁNOVICE - Upravená verze pro veřejné projednání

01-Výkres základního členění území

02-hlavní výkres

03-výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

04-koordinační výkres

05-výkres širších vztahů

06-výkres předpokládaných záborů půdního fondu

07-textová část - úprava

08-textová část - úprava s vyznačenými změnami


15.10.2021

Územní plán Dománovice-oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu (zveřejněno 15.10.2021 / sejmuto 27.11.2021)


28.05.2021

ÚZEMNÍ PLÁN DOMÁNOVICE - návrh pro společné jednání (text)

01-výkres základního členění území

02-hlavní výkres

03-koordinační výkres

04-výkres širších vztahů

05-výkres předpokládaných záborů půdního fondu