Územní plán obce


28.05.2021

ÚZEMNÍ PLÁN DOMÁNOVICE - návrh pro společné jednání (text)

01-výkres základního členění území

02-hlavní výkres

03-koordinační výkres

04-výkres širších vztahů

05-výkres předpokládaných záborů půdního fondu