Vyhlášky


platné

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 (O regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích) (účinnost od 01.01.2004)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 (O poplatcích za komunální odpad) (účinnost od 01.09.2013 do 31.12.2019)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 (O zákazu podomního a pochůzkového prodeje)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 (O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) (účinnost od 01.01.2020)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 (O místním poplatku ze psů) (účinnost od 01.01.2020)

Řád pro pohřebište v Obci Dománovice (účinnost od 15.05.2021)archiv

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 (O poplatku ze psů) (účinnost od 01.01.2004 do 31.12.2019)